VAN İMAR PLANLARI HAKKINDA DUYURU  

 
Van imar planları hakkında değerli halkımızı fırsatçılara karşı uyarıyoruz. Son günlerde elinde plan olduğunu söyleyerek halkımızdan para sızdırmaya çalışan bazı fırsatçıların Van’da faaliyette olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Van’da yaşanan depremler sonrasında Van Belediyesinin talebi üzerine Bakanlığımız ve Belediye arasında imzalanan protokolle imar planı çalışmalarına başlanmıştır. Planlama çalışmaları süresince Belediyenin gerek yönetim kademesi gerekse de teknik personeli ile işbirliği içinde ortak bir çalışma yürütülmüş ve Belediyemizin yazılı görüşleri alınarak planlar hazırlanmıştır.
Planın öncelikle 1. Etap olarak çevre yolu kesimi ve kale çevresi kısmı onaylanmış, onay sonrası askıya çıkarılarak değerli halkımızla paylaşılmıştır. 1. Etap plana yönelik olarak halkımızdan yasal dilekçeler yoluyla bir takım itirazlar ve talepler gelmiş, bu talepler titizlikle değerlendirilerek çok büyük oranda karşılanmaya çalışılmıştır.
Planın 2. Etabı olan kalan kısımlarının hazırlıkları da tamamlanmış ve onay aşamasına gelmiştir. Ancak, son dönemde planın aylar öncesine ait ilk taslak halinin Bakanlığımızın bilgisi dışında bazı mühendislik firmalarının ve diğer üçüncü kişilerin eline geçtiği, bu kişilerin haksız bedellerle plan bilgilerini pazarladığı, hatta Bakanlığımızın adı kullanılarak planda istenilen değişikliklerin yaptırılabileceği vaatleriyle yüksek ücretler talep edildiği tespit edilmiştir.
Vatandaşlarımızdan bu kişilere kesinlikle itibar etmemelerini, yalan vaatlerle haksız ücret talebinde bulunan bu kişiler hakkında Valilik Makamının ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesini rica ediyoruz.
Hazırlıkları tamamlanan ve çok kısa süre içerisinde onaylanacak olan Van kent bütünü imar planları onay sonrasında Belediyede ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkarılarak halkımızla paylaşılacaktır. Bu sebeple, değerli halkımızdan Belediye ve İl Müdürlüğümüz ilan panoları dışındaki hiçbir plan taslağına itibar edilmemesini, askıya çıkarılacak planlara varsa itirazlarını İl Müdürlüğümüze veya Belediyeye dilekçe yoluyla iletmelerini bekliyoruz.
Değerli Van halkımıza saygıyla duyurulur.

 

HABERLER

YAZILAR

FOTOĞRAFLAR

VİDEOLAR

 

© 2013 Her hakkı saklıdır | munirkaraloglu.com